Besorg jou eie boodskap en reken die moeite teen die wat die misverstand jou sou gekos het.


besorg-jou-eie-boodskap-reken-die-moeite-teen-die-wat-die-misverstand-jou-sou-gekos-het
c.j. langenhovenbesorgjoueieboodskaprekendiemoeiteteenwatmisverstandsougekoshetbesorg joujou eieeie boodskapboodskap enen rekenreken diedie moeitemoeite teenteen diedie watwat diedie misverstandjou sousou gekosgekos hetbesorg jou eiejou eie boodskapeie boodskap enboodskap en rekenen reken diereken die moeitedie moeite teenmoeite teen dieteen die watdie wat diewat die misverstanddie misverstand joumisverstand jou soujou sou gekossou gekos hetbesorg jou eie boodskapjou eie boodskap eneie boodskap en rekenboodskap en reken dieen reken die moeitereken die moeite teendie moeite teen diemoeite teen die watteen die wat diedie wat die misverstandwat die misverstand joudie misverstand jou soumisverstand jou sou gekosjou sou gekos hetbesorg jou eie boodskap enjou eie boodskap en rekeneie boodskap en reken dieboodskap en reken die moeiteen reken die moeite teenreken die moeite teen diedie moeite teen die watmoeite teen die wat dieteen die wat die misverstanddie wat die misverstand jouwat die misverstand jou soudie misverstand jou sou gekosmisverstand jou sou gekos het

Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor. -Alan Coren
demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Jy sê
jy-sê-ja-waar-jy-moes-nee-gesê-het-omdat-jy-die-ander-nie-wil-aanstoot-gee-nie-maar-reken-hoe-het-hy-jou-aanstoot-gegee-met-sy-versoek
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
Duidelik en openhartig - dit moet jou benadering wees as jy jou eie gedagtes wil verberg en die ander ouens van stryk wil bring. -Benjamin Disraeli
duidelik-openhartig-dit-moet-jou-benadering-wees-as-jy-jou-eie-gedagtes-wil-verberg-die-ander-ouens-van-stryk-wil-bring
Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is. -C.J. Langenhoven
behandel-jou-meerdere-met-beleefdheid-omdat-dit-jou-plig-is-jou-gelyke-omdat-dit-jou-plesier-is-jou-mindere-omdat-dit-jou-voorreg-is