Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop.


berou-sonder-verbetering-is-soos-om-voortdurend-te-pomp-sonder-om-die-lek-te-stop
r. dilkwynberousonderverbeteringissoosomvoortdurendtepompdielekstopberou sondersonder verbeteringverbetering isis soossoos omom voortdurendvoortdurend tete pomppomp sondersonder omom diedie leklek tete stopberou sonder verbeteringsonder verbetering isverbetering is soosis soos omsoos om voortdurendom voortdurend tevoortdurend te pompte pomp sonderpomp sonder omsonder om dieom die lekdie lek telek te stopberou sonder verbetering issonder verbetering is soosverbetering is soos omis soos om voortdurendsoos om voortdurend teom voortdurend te pompvoortdurend te pomp sonderte pomp sonder ompomp sonder om diesonder om die lekom die lek tedie lek te stopberou sonder verbetering is soossonder verbetering is soos omverbetering is soos om voortdurendis soos om voortdurend tesoos om voortdurend te pompom voortdurend te pomp sondervoortdurend te pomp sonder omte pomp sonder om diepomp sonder om die leksonder om die lek teom die lek te stop

Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
Kapitalisme sonder bankrotskap is soos die Christendom sonder die hel. -Frank Borman
kapitalisme-sonder-bankrotskap-is-soos-die-christendom-sonder-die-hel
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag
Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste