Berou slaap wanneer dit voorspoedig gaan, maar ontwaak tydens teenspoed.


berou-slaap-wanneer-dit-voorspoedig-gaan-maar-ontwaak-tydens-teenspoed
jean-jacques rousseauberouslaapwanneerditvoorspoediggaanmaarontwaaktydensteenspoedberou slaapslaap wanneerwanneer ditdit voorspoedigvoorspoedig gaanmaar ontwaakontwaak tydenstydens teenspoedberou slaap wanneerslaap wanneer ditwanneer dit voorspoedigdit voorspoedig gaanmaar ontwaak tydensontwaak tydens teenspoedberou slaap wanneer ditslaap wanneer dit voorspoedigwanneer dit voorspoedig gaanmaar ontwaak tydens teenspoedberou slaap wanneer dit voorspoedigslaap wanneer dit voorspoedig gaan

Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
die vrouens moet die tafels dek vir more vroeg;die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus. -Ina Rousseau
die-vrouens-moet-die-tafels-dek-vir-more-vroegdie-mans-gaan-slaap-vermoeid-van-al-die-rus
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan