Berou is die onskuld van die gevallenes.


berou-is-die-onskuld-van-die-gevallenes
heinrich von kleistberouisdieonskuldvangevallenesberou isis diedie onskuldonskuld vanvan diedie gevallenesberou is dieis die onskulddie onskuld vanonskuld van dievan die gevallenesberou is die onskuldis die onskuld vandie onskuld van dieonskuld van die gevallenesberou is die onskuld vanis die onskuld van diedie onskuld van die gevallenes

Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou. -Charles Dickens
geen-enkele-berou-is-so-smartlik-soos-vergeefse-berou
'n Berouvolle skulderkentenis kom baie na aan onskuld. -Spreekwoorde
'n-berouvolle-skulderkentenis-kom-baie-na-aan-onskuld
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie
Die misbruik van grootheid is wanner dit berou afskei van mag. -William Shakespeare
die-misbruik-van-grootheid-is-wanner-dit-berou-afskei-van-mag