Berou is die onskuld van die gevallenes.


berou-is-die-onskuld-van-die-gevallenes
heinrich von kleistberouisdieonskuldvangevallenesberou isis diedie onskuldonskuld vanvan diedie gevallenesberou is dieis die onskulddie onskuld vanonskuld van dievan die gevallenesberou is die onskuldis die onskuld vandie onskuld van dieonskuld van die gevallenesberou is die onskuld vanis die onskuld van diedie onskuld van die gevallenes

Die berou is 'n tweede onskuld.Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou.'n Berouvolle skulderkentenis kom baie na aan onskuld.Die ondeug laat soos 'n sweer in die vleis berou in die siel agter, wat hom altyd laat oopskeur en bloei. Want die rede wis die ander droefhede en smarte uit, maar dit wek dié van berou steeds weer op.Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie?Die misbruik van grootheid is wanner dit berou afskei van mag.