Berou is 'n ewigdurende rente op 'n skuld waarvan die kapitaal nooit vereffen kan word nie.


berou-is-'n-ewigdurende-rente-op-'n-skuld-waarvan-die-kapitaal-nooit-vereffen-kan-word-nie
c.j. langenhovenberouis'newigdurenderenteopskuldwaarvandiekapitaalnooitvereffenkanwordnieberou isis 'nn ewigdurendeewigdurende renterente opop 'nn skuldskuld waarvanwaarvan diedie kapitaalkapitaal nooitnooit vereffenvereffen kankan wordword nieberou is 'nis 'n ewigdurenden ewigdurende renteewigdurende rente oprente op 'nop 'n skuldn skuld waarvanskuld waarvan diewaarvan die kapitaaldie kapitaal nooitkapitaal nooit vereffennooit vereffen kanvereffen kan wordkan word nieberou is 'n ewigdurendeis 'n ewigdurende renten ewigdurende rente opewigdurende rente op 'nrente op 'n skuldop 'n skuld waarvann skuld waarvan dieskuld waarvan die kapitaalwaarvan die kapitaal nooitdie kapitaal nooit vereffenkapitaal nooit vereffen kannooit vereffen kan wordvereffen kan word nieberou is 'n ewigdurende renteis 'n ewigdurende rente opn ewigdurende rente op 'newigdurende rente op 'n skuldrente op 'n skuld waarvanop 'n skuld waarvan dien skuld waarvan die kapitaalskuld waarvan die kapitaal nooitwaarvan die kapitaal nooit vereffendie kapitaal nooit vereffen kankapitaal nooit vereffen kan wordnooit vereffen kan word nie

Kritiek kan nooit 'n held skade aandoen nie. Hy het eeue voor waarin sy waarde bepaal kan word, sy eer herstel kan word. -N.P. van Wyk Louw
kritiek-kan-nooit-'n-held-skade-aandoen-nie-hy-het-eeue-voor-waarin-sy-waarde-bepaal-kan-word-sy-eer-herstel-kan-word
Die Amerikaanse volk dra nooit 'n sambreel nie. Hulle berei hulle voor om in ewigdurende sonskyn te wandel. -Alfred E. Smith
die-amerikaanse-volk-dra-nooit-'n-sambreel-nie-hulle-berei-hulle-voor-om-in-ewigdurende-sonskyn-te-wandel
Nooit word aan berou plek gegee, sonder om dadelik aan jouself te sê nie: dit was een tweede domheid gevoeg by die eerste. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
nooit-word-aan-berou-plek-gegee-sonder-om-dadelik-aan-jouself-te-sê-nie-dit-was-een-tweede-domheid-gevoeg-by-die-eerste
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie
Ons volk se moontlikhede is miskien talryker as wat ons meen. En 'n literatuur kan nooit vooraf teoreties in kafees of kroeë, voorkamers, kollegesale of redaksiekantore gemaak word nie. -N.P. van Wyk Louw
ons-volk-se-moontlikhede-is-miskien-talryker-as-wat-ons-meen-en-'n-literatuur-kan-nooit-vooraf-teoreties-in-kafees-of-kroeë-voorkamers-kollegesale