Berou dryf swakkes tot wanhoop en maak heiliges van die sterkes.


berou-dryf-swakkes-tot-wanhoop-maak-heiliges-van-die-sterkes
marie von ebner-eschenbachberoudryfswakkestotwanhoopmaakheiligesvandiesterkesberou dryfdryf swakkesswakkes tottot wanhoopwanhoop enen maakmaak heiligesheiliges vanvan diedie sterkesberou dryf swakkesdryf swakkes totswakkes tot wanhooptot wanhoop enwanhoop en maaken maak heiligesmaak heiliges vanheiliges van dievan die sterkesberou dryf swakkes totdryf swakkes tot wanhoopswakkes tot wanhoop entot wanhoop en maakwanhoop en maak heiligesen maak heiliges vanmaak heiliges van dieheiliges van die sterkesberou dryf swakkes tot wanhoopdryf swakkes tot wanhoop enswakkes tot wanhoop en maaktot wanhoop en maak heiligeswanhoop en maak heiliges vanen maak heiliges van diemaak heiliges van die sterkes

Hierdie groot Imperialis is die vader van rassehaat in die land. Hy dryf handel met die nasionale gevoel van die volk - en dit om homself ryk en verryk te maak. -M.T. Steyn
hierdie-groot-imperialis-is-die-vader-van-rassehaat-in-die-land-hy-dryf-handel-met-die-nasionale-gevoel-van-die-volk-dit-om-homself-ryk-verryk-te
Want rykdom het aan vriende geen gebrek,En wie in nood tot 'n slegte vriend hom wend,Maak hom 'n vyand tot die bitter end. -William Shakespeare
want-rykdom-het-aan-vriende-geen-gebreken-wie-in-nood-tot-'n-slegte-vriend-hom-wendmaak-hom-'n-vyand-tot-die-bitter-end
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik
Verdik my bloed;Verstop elke weg en toegang tot berou,Dat geen weekhartige stem van die natuurMy felle doelwit skok, geen vrede wilEn daad sal skei! -William Shakespeare
verdik-my-bloedverstop-elke-weg-toegang-tot-beroudat-geen-weekhartige-stem-van-die-natuurmy-felle-doelwit-skok-geen-vrede-wilen-daad-sal-skei
Probleme en bekommernis dryf ons na gebed en gebed dryf probleme en bekommernis weg. -Philipp Melanchthon
probleme-bekommernis-dryf-ons-na-gebed-gebed-dryf-probleme-bekommernis-weg