Beny 'n man sy spaarsaamheid en sy volharding en jy hoef hom nie sy onafhanklikheid te beny nie.


beny-'n-man-sy-spaarsaamheid-sy-volharding-jy-hoef-hom-nie-sy-onafhanklikheid-te-beny-nie
c.j. langenhovenbeny'nmansyspaarsaamheidvolhardingjyhoefhomnieonafhanklikheidtebenyniebeny 'nn manman sysy spaarsaamheidspaarsaamheid enen sysy volhardingvolharding enen jyjy hoefhoef homhom nienie sysy onafhanklikheidonafhanklikheid tete benybeny niebeny 'n mann man syman sy spaarsaamheidsy spaarsaamheid enspaarsaamheid en syen sy volhardingsy volharding envolharding en jyen jy hoefjy hoef homhoef hom niehom nie synie sy onafhanklikheidsy onafhanklikheid teonafhanklikheid te benyte beny niebeny 'n man syn man sy spaarsaamheidman sy spaarsaamheid ensy spaarsaamheid en syspaarsaamheid en sy volhardingen sy volharding ensy volharding en jyvolharding en jy hoefen jy hoef homjy hoef hom niehoef hom nie syhom nie sy onafhanklikheidnie sy onafhanklikheid tesy onafhanklikheid te benyonafhanklikheid te beny niebeny 'n man sy spaarsaamheidn man sy spaarsaamheid enman sy spaarsaamheid en sysy spaarsaamheid en sy volhardingspaarsaamheid en sy volharding enen sy volharding en jysy volharding en jy hoefvolharding en jy hoef homen jy hoef hom niejy hoef hom nie syhoef hom nie sy onafhanklikheidhom nie sy onafhanklikheid tenie sy onafhanklikheid te benysy onafhanklikheid te beny nie

Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
Dit beteken nie altyd veel om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste persoon op 'n begrafnis is die dooi man. -C.J. Langenhoven
dit-beteken-nie-altyd-veel-om-'n-man-van-belang-te-wees-nie-die-belangrikste-persoon-op-'n-begrafnis-is-die-dooi-man
Die ryk man het mos nie nodig om so suinig te wees nie. Maar hy is nie 'n ryk man wat suinig geword het nie: hy is 'n suinige man wat ryk geword het. -C.J. Langenhoven
die-ryk-man-het-mos-nie-nodig-om-so-suinig-te-wees-nie-maar-hy-is-nie-'n-ryk-man-wat-suinig-geword-het-nie-hy-is-'n-suinige-man-wat-ryk-geword-het
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Moenie 'n man help wat homself kan help nie. Jy maak hom hulpeloos vir die toekoms en jy vermors die hulp wat jy vir 'n werklik behoeftige moes gespaar het. -C.J. Langenhoven
moenie-'n-man-help-wat-homself-kan-help-nie-jy-maak-hom-hulpeloos-vir-die-toekoms-jy-vermors-die-hulp-wat-jy-vir-'n-werklik-behoeftige-moes-gespaar