Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe.


baie-mense-is-reeds-dood-voorat-hulle-begin-lewe
senecabaiemenseisreedsdoodvoorathullebeginlewebaie mensemense isis reedsreeds dooddood vooratvoorat hullehulle beginbegin lewebaie mense ismense is reedsis reeds doodreeds dood vooratdood voorat hullevoorat hulle beginhulle begin lewebaie mense is reedsmense is reeds doodis reeds dood vooratreeds dood voorat hulledood voorat hulle beginvoorat hulle begin lewebaie mense is reeds doodmense is reeds dood vooratis reeds dood voorat hullereeds dood voorat hulle begindood voorat hulle begin lewe

Baie mense verbeel hulle hulle is dierevriende omdat hulle 'n gevange voël versorg. -Fliegende Blätter
baie-mense-verbeel-hulle-hulle-is-dierevriende-omdat-hulle-'n-gevange-voël-versorg
Mense wat in die lewe vooruitgaan, is mense wat uitgaan om na geleenthede te gaan soek. En as hulle dit nie kry nie, maak hulle dit. -George Bernard Shaw
mense-wat-in-die-lewe-vooruitgaan-is-mense-wat-uitgaan-om-na-geleenthede-te-gaan-soek-en-as-hulle-dit-nie-kry-nie-maak-hulle-dit
Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is