As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is.


as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
c.j. langenhovenastweevriendeeenmaalgetwishetkanhulleafmaakmaardievorigevriendskapkrynooitweerterugniebuitenwanneermetmekaargetroudisas tweetwee vriendevriende eenmaaleenmaal getwisgetwis hetkan hullehulle afmaakafmaak maarmaar diedie vorigevorige vriendskapvriendskap krykry hullehulle nooitnooit weerweer terugterug niebuiten wanneerwanneer hullehulle metmet mekaarmekaar getroudgetroud isas twee vriendetwee vriende eenmaalvriende eenmaal getwiseenmaal getwis hetkan hulle afmaakhulle afmaak maarafmaak maar diemaar die vorigedie vorige vriendskapvorige vriendskap kryvriendskap kry hullekry hulle nooithulle nooit weernooit weer terugweer terug niebuiten wanneer hullewanneer hulle methulle met mekaarmet mekaar getroudmekaar getroud is

Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg
Bewaar my van die diens aan die leuen,wanneer ek leer om ander te leerwat elke dag met hulle verloop, en rondom hulle. -Izak de Villiers
bewaar-my-van-die-diens-aan-die-leuenwanneer-ek-leer-om-ander-te-leerwat-elke-dag-met-hulle-verloop-rondom-hulle
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke