As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier.


as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
c.j. langenhovenassportonsdaagliksepligwassoudiewerkwatnoumoetdoenbyderhandneemvirplesieras sportsport onsons daagliksedaaglikse pligplig wassou onsons diedie werkwerk watwat onsons nounou moetmoet doendoen byderhandneem virvir onsons plesieras sport onssport ons daaglikseons daaglikse pligdaaglikse plig wassou ons dieons die werkdie werk watwerk wat onswat ons nouons nou moetnou moet doenmoet doen byderhanddoen byderhand neembyderhand neem virneem vir onsvir ons plesieras sport ons daagliksesport ons daaglikse pligons daaglikse plig wassou ons die werkons die werk watdie werk wat onswerk wat ons nouwat ons nou moetons nou moet doennou moet doen byderhandmoet doen byderhand neemdoen byderhand neem virbyderhand neem vir onsneem vir ons plesieras sport ons daaglikse pligsport ons daaglikse plig wassou ons die werk watons die werk wat onsdie werk wat ons nouwerk wat ons nou moetwat ons nou moet doenons nou moet doen byderhandnou moet doen byderhand neemmoet doen byderhand neem virdoen byderhand neem vir onsbyderhand neem vir ons plesier

Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk
Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet? -D.J. Opperman
hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene