As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê.


as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
c.j. langenhovenasjynievaniemandhouniedoenhom'nweldaaddaarnasalliefhêas jyjy nienie vanvan iemandhou niedoen homhom 'nn weldaaddaarna salsal jyjy homhom liefhêas jy niejy nie vannie van iemandvan iemand houiemand hou niedoen hom 'nhom 'n weldaaddaarna sal jysal jy homjy hom liefhêas jy nie vanjy nie van iemandnie van iemand houvan iemand hou niedoen hom 'n weldaaddaarna sal jy homsal jy hom liefhêas jy nie van iemandjy nie van iemand hounie van iemand hou niedaarna sal jy hom liefhê

Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie: hou hom skuins. -C.J. Langenhoven
om-doeltreffend-te-lieg-moenie-die-waarheid-heeltemal-omdraai-nie-hou-hom-skuins
Wie sy grond bewerk, het volop om te eet; wie hom besig hou met nuttelose dinge, het nie verstand nie. -Die Bybel
wie-sy-grond-bewerk-het-volop-om-te-eet-wie-hom-besig-hou-met-nuttelose-dinge-het-nie-verstand-nie
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom