As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie.


as-jy-jou-werk-sleg-doen-omdat-jy-jou-loon-te-min-beskou-sal-jy-nooit-goeie-werk-doen-nie-want-jy-sal-nooit-genoeg-loon-kry-na-jou-eie-sin-nie
c.j. langenhovenasjyjouwerkslegdoenomdatloonteminbeskousalnooitgoeieniewantgenoegkrynaeiesinnieas jyjy joujou werkwerk slegsleg doendoen omdatomdat jyjy joujou loonloon tete minmin beskousal jyjy nooitnooit goeiegoeie werkwerk doendoen niewant jyjy salsal nooitnooit genoeggenoeg loonloon krykry nana joujou eieeie sinsin nieas jy joujy jou werkjou werk slegwerk sleg doensleg doen omdatdoen omdat jyomdat jy joujy jou loonjou loon teloon te minte min beskousal jy nooitjy nooit goeienooit goeie werkgoeie werk doenwerk doen niewant jy saljy sal nooitsal nooit genoegnooit genoeg loongenoeg loon kryloon kry nakry na jouna jou eiejou eie sineie sin nieas jy jou werkjy jou werk slegjou werk sleg doenwerk sleg doen omdatsleg doen omdat jydoen omdat jy jouomdat jy jou loonjy jou loon tejou loon te minloon te min beskousal jy nooit goeiejy nooit goeie werknooit goeie werk doengoeie werk doen niewant jy sal nooitjy sal nooit genoegsal nooit genoeg loonnooit genoeg loon krygenoeg loon kry naloon kry na joukry na jou eiena jou eie sinjou eie sin nieas jy jou werk slegjy jou werk sleg doenjou werk sleg doen omdatwerk sleg doen omdat jysleg doen omdat jy joudoen omdat jy jou loonomdat jy jou loon tejy jou loon te minjou loon te min beskousal jy nooit goeie werkjy nooit goeie werk doennooit goeie werk doen niewant jy sal nooit genoegjy sal nooit genoeg loonsal nooit genoeg loon krynooit genoeg loon kry nagenoeg loon kry na jouloon kry na jou eiekry na jou eie sinna jou eie sin nie

'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
Doen jou eie werk. Dis verveliger om te wag solank as 'n ander jou ketel kook as wanneer jy hom self kook.Tog gaan dit gouer, wat hy is nie so spaarsaam met die hout nie. -C.J. Langenhoven
doen-jou-eie-werk-dis-verveliger-om-te-wag-solank-as-'n-ander-jou-ketel-kook-as-wanneer-jy-hom-self-kooktog-gaan-dit-gouer-wat-hy-is-nie-so
Doen wat reg is en jy sal baie stampe kry, maar nie in jou gesig nie. -C.J. Langenhoven
doen-wat-reg-is-jy-sal-baie-stampe-kry-maar-nie-in-jou-gesig-nie
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie
Skat jou bekwaamheid te min om mee te spog en jou karakter te hoog om mee te speel. Op die manier sal jy jou selfrespek bewaar en die respek van jou ewemens verseker. -C.J. Langenhoven
skat-jou-bekwaamheid-te-min-om-mee-te-spog-jou-karakter-te-hoog-om-mee-te-speel-op-die-manier-sal-jy-jou-selfrespek-bewaar-die-respek-van-jou