...as jy 'n betrokke roman skryf, is jou kanse op 'n goeie resensie beter as wanneer jy nie betrokke skryf nie.


as-jy-'n-betrokke-roman-skryf-is-jou-kanse-op-'n-goeie-resensie-beter-as-wanneer-jy-nie-betrokke-skryf-nie
p.g. du plessisasjy'nbetrokkeromanskryfisjoukanseopgoeieresensiebeteraswanneernieskryfnieas jyjy 'nn betrokkebetrokke romanroman skryfis joujou kansekanse opop 'nn goeiegoeie resensieresensie beterbeter asas wanneerwanneer jyjy nienie betrokkebetrokke skryfskryf nieas jy 'njy 'n betrokken betrokke romanbetrokke roman skryfis jou kansejou kanse opkanse op 'nop 'n goeien goeie resensiegoeie resensie beterresensie beter asbeter as wanneeras wanneer jywanneer jy niejy nie betrokkenie betrokke skryfbetrokke skryf nieas jy 'n betrokkejy 'n betrokke romann betrokke roman skryfis jou kanse opjou kanse op 'nkanse op 'n goeieop 'n goeie resensien goeie resensie betergoeie resensie beter asresensie beter as wanneerbeter as wanneer jyas wanneer jy niewanneer jy nie betrokkejy nie betrokke skryfnie betrokke skryf nieas jy 'n betrokke romanjy 'n betrokke roman skryfis jou kanse op 'njou kanse op 'n goeiekanse op 'n goeie resensieop 'n goeie resensie betern goeie resensie beter asgoeie resensie beter as wanneerresensie beter as wanneer jybeter as wanneer jy nieas wanneer jy nie betrokkewanneer jy nie betrokke skryfjy nie betrokke skryf nie

Wanneer groot veranderinge in die geskiedenis plaasvind, wanner belangrike beginsels betrokke is, is die meerderheid meestal verkeerd. -Eugene V. Debs
wanneer-groot-veranderinge-in-die-geskiedenis-plaasvind-wanner-belangrike-beginsels-betrokke-is-is-die-meerderheid-meestal-verkeerd
Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk. -T.S. Eliot
om-in-jou-hart-te-kyk-skryf-is-nie-genoeg-nie-jy-moet-in-die-serebrale-korteks-spysverteringskanaal-kyk
O lessenaar van jou lyf,my klein inkputwaaruit ek skryf. -D.J. Opperman
o-lessenaar-van-jou-lyfmy-klein-inkputwaaruit-ek-skryf
Soos in seks, is daar nooit meer as twee mense betrokke by die leesdaad nie - die skrywer wat die bevrugter is, en die leser wat die ontvanger is. -E. B. White
soos-in-seks-is-daar-nooit-meer-as-twee-mense-betrokke-by-die-leesdaad-nie-die-skrywer-wat-die-bevrugter-is-die-leser-wat-die-ontvanger-is