...as jy 'n betrokke roman skryf, is jou kanse op 'n goeie resensie beter as wanneer jy nie betrokke skryf nie.


as-jy-'n-betrokke-roman-skryf-is-jou-kanse-op-'n-goeie-resensie-beter-as-wanneer-jy-nie-betrokke-skryf-nie
p.g. du plessisasjy'nbetrokkeromanskryfisjoukanseopgoeieresensiebeteraswanneernieskryfnieas jyjy 'nn betrokkebetrokke romanroman skryfis joujou kansekanse opop 'nn goeiegoeie resensieresensie beterbeter asas wanneerwanneer jyjy nienie betrokkebetrokke skryfskryf nieas jy 'njy 'n betrokken betrokke romanbetrokke roman skryfis jou kansejou kanse opkanse op 'nop 'n goeien goeie resensiegoeie resensie beterresensie beter asbeter as wanneeras wanneer jywanneer jy niejy nie betrokkenie betrokke skryfbetrokke skryf nieas jy 'n betrokkejy 'n betrokke romann betrokke roman skryfis jou kanse opjou kanse op 'nkanse op 'n goeieop 'n goeie resensien goeie resensie betergoeie resensie beter asresensie beter as wanneerbeter as wanneer jyas wanneer jy niewanneer jy nie betrokkejy nie betrokke skryfnie betrokke skryf nieas jy 'n betrokke romanjy 'n betrokke roman skryfis jou kanse op 'njou kanse op 'n goeiekanse op 'n goeie resensieop 'n goeie resensie betern goeie resensie beter asgoeie resensie beter as wanneerresensie beter as wanneer jybeter as wanneer jy nieas wanneer jy nie betrokkewanneer jy nie betrokke skryfjy nie betrokke skryf nie

Wanneer groot veranderinge in die geskiedenis plaasvind, wanner belangrike beginsels betrokke is, is die meerderheid meestal verkeerd.Dit sou skrikwekkend wees as 'n hele fase van die literatuur moet verbygaan waar geen seismografiese registrasie was van wat op die oppervlak van die volk aangaan nie. Betrokke literatuur is as sodanig nie beter of slegter as ander literatuur nie, en sal môre - of voor môre - uitvrek as dit nie meer as die passing show registreer nie.Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk.Skryfwerk is soos 'n offerande. Jy bring dit na die altaar en hoop dit sal aanvaar word. Jy bid ten minste dat verwerping jou nie tot woede sal dryf en jou in 'n Kain sal verander nie. Miskien, op 'n naïewe manier, skep jy jou gunsteling skatte en pak dit op 'n ondiskriminerende stapel. Diegene wat nie hul waarde besef nie, mag dit later eendag doen. En jy voel nie asof jy aldag vir jou tydgenote skryf nie. Dit mag wel wees dat jou ware lesers nog nie hier is nie en dat jou boeke hulle te voorskyn sal bring.O lessenaar van jou lyf,my klein inkputwaaruit ek skryf.Soos in seks, is daar nooit meer as twee mense betrokke by die leesdaad nie - die skrywer wat die bevrugter is, en die leser wat die ontvanger is.