As God nie vrouens gemaak het nie, sou hy ook nie blomme gemaak het nie.


as-god-nie-vrouens-gemaak-het-nie-sou-hy-ook-nie-blomme-gemaak-het-nie
victor hugoasgodnievrouensgemaakhetniesouhyookblommenieas godgod nienie vrouensvrouens gemaakgemaak hethet niesou hyhy ookook nienie blommeblomme gemaakgemaak hethet nieas god niegod nie vrouensnie vrouens gemaakvrouens gemaak hetgemaak het niesou hy ookhy ook nieook nie blommenie blomme gemaakblomme gemaak hetgemaak het nieas god nie vrouensgod nie vrouens gemaaknie vrouens gemaak hetvrouens gemaak het niesou hy ook niehy ook nie blommeook nie blomme gemaaknie blomme gemaak hetblomme gemaak het nieas god nie vrouens gemaakgod nie vrouens gemaak hetnie vrouens gemaak het niesou hy ook nie blommehy ook nie blomme gemaakook nie blomme gemaak hetnie blomme gemaak het nie

Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Die take wat jy voltooi het, het jou onsterflik gemaak. -Lao-tse
die-take-wat-jy-voltooi-het-het-jou-onsterflik-gemaak
Kennis het nog altyd die meeste gebaat by daardie boeke waarop die drukkers 'n verlies gemaak het. -Thomas Fuller
kennis-het-nog-altyd-die-meeste-gebaat-by-daardie-boeke-waarop-die-drukkers-'n-verlies-gemaak-het
Televisie het diktatorskap onmoontlik gemaak, maar demokrasie ondraaglik. -Shimon Peres
televisie-het-diktatorskap-onmoontlik-gemaak-maar-demokrasie-ondraaglik