As een mens jou demokrasie aanbied en 'n ander 'n sak graan, in watter stadium van hongersnood sal jy die graan bo die stem verkies?


as-een-mens-jou-demokrasie-aanbied-'n-ander-'n-sak-graan-in-watter-stadium-van-hongersnood-sal-jy-die-graan-bo-die-stem-verkies
bertrand russellaseenmensjoudemokrasieaanbied'nandersakgraaninwatterstadiumvanhongersnoodsaljydiegraanbostemverkiesas eeneen mensmens joujou demokrasiedemokrasie aanbiedaanbied enen 'nander 'nn saksak graanin watterwatter stadiumstadium vanvan hongersnoodhongersnood salsal jyjy diedie graangraan bobo diedie stemstem verkiesas een menseen mens joumens jou demokrasiejou demokrasie aanbieddemokrasie aanbied enaanbied en 'nen 'n andern ander 'nander 'n sakn sak graanin watter stadiumwatter stadium vanstadium van hongersnoodvan hongersnood salhongersnood sal jysal jy diejy die graandie graan bograan bo diebo die stemdie stem verkiesas een mens joueen mens jou demokrasiemens jou demokrasie aanbiedjou demokrasie aanbied endemokrasie aanbied en 'naanbied en 'n anderen 'n ander 'nn ander 'n sakander 'n sak graanin watter stadium vanwatter stadium van hongersnoodstadium van hongersnood salvan hongersnood sal jyhongersnood sal jy diesal jy die graanjy die graan bodie graan bo diegraan bo die stembo die stem verkiesas een mens jou demokrasieeen mens jou demokrasie aanbiedmens jou demokrasie aanbied enjou demokrasie aanbied en 'ndemokrasie aanbied en 'n anderaanbied en 'n ander 'nen 'n ander 'n sakn ander 'n sak graanin watter stadium van hongersnoodwatter stadium van hongersnood salstadium van hongersnood sal jyvan hongersnood sal jy diehongersnood sal jy die graansal jy die graan bojy die graan bo diedie graan bo die stemgraan bo die stem verkies

Demokrasie bestaan daaruit dat jy jou eie diktators verkies en dit nadat hulle jou vertel het wat jy glo jy wil hoor. -Alan Coren
demokrasie-bestaan-daaruit-dat-jy-jou-eie-diktators-verkies-dit-nadat-hulle-jou-vertel-het-wat-jy-glo-jy-wil-hoor
Draai jou verkyker om om jou buurman se foute waar te neem, en hy sal van die ander kant af daardeur kyk en jou deugde vergroot sien. -C.J. Langenhoven
draai-jou-verkyker-om-om-jou-buurman-se-foute-waar-te-neem-hy-sal-van-die-ander-kant-af-daardeur-kyk-jou-deugde-vergroot
Een mens se berou is 'n ander se herinnering. -Ogden Nash
een-mens-se-berou-is-'n-ander-se-herinnering
'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wêreld op 'n slag genoeg is. -Alistair Cooke
'n-mens-kan-op-min-dinge-staatmaak-in-'n-politieke-demokrasie-behalwe-die-mense-se-geloof-dat-een-redder-van-die-wêreld-op-'n-slag-genoeg-is