As die mensdom werklik na geregtigheid gestreef het, kon hy dit al lankal gehad het.


as-die-mensdom-werklik-na-geregtigheid-gestreef-het-kon-hy-dit-al-lankal-gehad-het
william hazlittasdiemensdomwerkliknageregtigheidgestreefhetkonhyditallankalgehadhetas diedie mensdommensdom werklikwerklik nana geregtigheidgeregtigheid gestreefgestreef hetkon hyhy ditdit alal lankallankal gehadgehad hetas die mensdomdie mensdom werklikmensdom werklik nawerklik na geregtigheidna geregtigheid gestreefgeregtigheid gestreef hetkon hy dithy dit aldit al lankalal lankal gehadlankal gehad hetas die mensdom werklikdie mensdom werklik namensdom werklik na geregtigheidwerklik na geregtigheid gestreefna geregtigheid gestreef hetkon hy dit alhy dit al lankaldit al lankal gehadal lankal gehad hetas die mensdom werklik nadie mensdom werklik na geregtigheidmensdom werklik na geregtigheid gestreefwerklik na geregtigheid gestreef hetkon hy dit al lankalhy dit al lankal gehaddit al lankal gehad het

Elke artikel wat hy maak is 'n nuwe skoonheid waarvan hy die skepper is: dis syne en 'n ander kon dit nie so gemaak het nie, want sy siel het hy daarin uitgegiet. -C.J. Langenhoven
elke-artikel-wat-hy-maak-is-'n-nuwe-skoonheid-waarvan-hy-die-skepper-is-dis-syne-'n-ander-kon-dit-nie-so-gemaak-het-nie-want-sy-siel-het-hy-daarin
Salomo het by 'n luiaard se akker verbygeloop. Had hy bietjie vertoef dan kon hy gebie het op die vendusie. -C.J. Langenhoven
salomo-het-by-'n-luiaard-se-akker-verbygeloop-had-hy-bietjie-vertoef-dan-kon-hy-gebie-het-op-die-vendusie
Maar tussen hakies wil ek net dit opmerk: baie van ons voorouers het stoomharte by die ossewaens gehad; baie van ons het remskoenharte by die stoomwaens. -C.J. Langenhoven
maar-tussen-hakies-wil-ek-net-dit-opmerk-baie-van-ons-voorouers-het-stoomharte-by-die-ossewaens-gehad-baie-van-ons-het-remskoenharte-by-die
Elkeen het soveel geregtigheid as wat hy mag het. -Baruch de Spinoza
elkeen-het-soveel-geregtigheid-as-wat-hy-mag-het