Armoede - 'n sonde wat die rykes nie kan vergewe nie.


armoede-'n-sonde-wat-die-rykes-nie-kan-vergewe-nie
spreekwoordearmoede'nsondewatdierykesniekanvergeweniearmoede'nn sondesonde watwat diedie rykesrykes nienie kankan vergewevergewe nie'n sonden sonde watsonde wat diewat die rykesdie rykes nierykes nie kannie kan vergewekan vergewe nie'n sonde watn sonde wat diesonde wat die rykeswat die rykes niedie rykes nie kanrykes nie kan vergewenie kan vergewe nie'n sonde wat dien sonde wat die rykessonde wat die rykes niewat die rykes nie kandie rykes nie kan vergewerykes nie kan vergewe nie

Here, maak my 'n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai; waar daar onreg is, vergifnis; waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, hoop; waar daar duisternis is, lig; waar daar droefheid is, blydskap. O Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om getroos te word nie as om te troos; om verstaan te word nie as om te verstaan; om bemin te word nie as om lief te hê. Want dit is deur te gee dat ons ontvang; dit is deur te vergewe dat ons vergewe word; en dit is deur te sterwe dat ons tot die Ewige Lewe gebore word.Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie?Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe.Hy kan nie toneelspeel nie, hy kan nie sing nie, het 'n effense kaalkop, kan 'n bietjie dans.Dié is nie die era van die pamfletskrywers nie. Dit is die era van die ingenieur. Die gaping van die vonkprop is belangriker as die pen. Demokrasie sal nie gered word deur mense wat goed kan praat, kragtig kan debatteer of knap kan aanhaal nie.Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie.