Armoede - 'n sonde wat die rykes nie kan vergewe nie.


armoede-'n-sonde-wat-die-rykes-nie-kan-vergewe-nie
spreekwoordearmoede'nsondewatdierykesniekanvergeweniearmoede'nn sondesonde watwat diedie rykesrykes nienie kankan vergewevergewe nie'n sonden sonde watsonde wat diewat die rykesdie rykes nierykes nie kannie kan vergewekan vergewe nie'n sonde watn sonde wat diesonde wat die rykeswat die rykes niedie rykes nie kanrykes nie kan vergewenie kan vergewe nie'n sonde wat dien sonde wat die rykessonde wat die rykes niewat die rykes nie kandie rykes nie kan vergewerykes nie kan vergewe nie

Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie
Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
Hy kan nie toneelspeel nie, hy kan nie sing nie, het 'n effense kaalkop, kan 'n bietjie dans. -Unknown
hy-kan-nie-toneelspeel-nie-hy-kan-nie-sing-nie-het-'n-effense-kaalkop-kan-'n-bietjie
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie