Arm of ryk, die dood maak almal gelyk.


arm-of-ryk-die-dood-maak-almal-gelyk
spreekwoordearmofrykdiedoodmaakalmalgelykdie dooddood maakmaak almalalmal gelykarm of rykdie dood maakdood maak almalmaak almal gelykdie dood maak almaldood maak almal gelykdie dood maak almal gelyk

Die dood maak alle tellings gelyk. -James Shirley
die-dood-maak-alle-tellings-gelyk
'n Arm mens word selfs deur sy buurman verstoot; 'n ryk man het baie vriende. -Die Bybel
'n-arm-mens-word-selfs-deur-sy-buurman-verstoot-'n-ryk-man-het-baie-vriende
Alle diere is gelyk, maar sommige diere is meer gelyk as ander. -George Orwell
alle-diere-is-gelyk-maar-sommige-diere-is-meer-gelyk-as-ander
Hierdie groot Imperialis is die vader van rassehaat in die land. Hy dryf handel met die nasionale gevoel van die volk - en dit om homself ryk en verryk te maak. -M.T. Steyn
hierdie-groot-imperialis-is-die-vader-van-rassehaat-in-die-land-hy-dryf-handel-met-die-nasionale-gevoel-van-die-volk-dit-om-homself-ryk-verryk-te