Argitektuur kan nie lieg nie en geboue, hoewel leweloos, is in daardie opsig moreel die mens se meerdere.


argitektuur-kan-nie-lieg-nie-geboue-hoewel-leweloos-is-in-daardie-opsig-moreel-die-mens-se-meerdere
john gloagargitektuurkannielieggebouehoewelleweloosisindaardieopsigmoreeldiemenssemeerdereargitektuur kankan nienie lieglieg nienie enen gebouehoewel leweloosis inin daardiedaardie opsigopsig moreelmoreel diedie mensmens sese meerdereargitektuur kan niekan nie liegnie lieg nielieg nie ennie en geboueis in daardiein daardie opsigdaardie opsig moreelopsig moreel diemoreel die mensdie mens semens se meerdereargitektuur kan nie liegkan nie lieg nienie lieg nie enlieg nie en geboueis in daardie opsigin daardie opsig moreeldaardie opsig moreel dieopsig moreel die mensmoreel die mens sedie mens se meerdereargitektuur kan nie lieg niekan nie lieg nie ennie lieg nie en geboueis in daardie opsig moreelin daardie opsig moreel diedaardie opsig moreel die mensopsig moreel die mens semoreel die mens se meerdere

Die mens wat nie goeie boeke lees nie, het geen voordeel bo die mens wat nie kan lees nie. -Mark Twain
die-mens-wat-nie-goeie-boeke-lees-nie-het-geen-voordeel-bo-die-mens-wat-nie-kan-lees-nie
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie: hou hom skuins. -C.J. Langenhoven
om-doeltreffend-te-lieg-moenie-die-waarheid-heeltemal-omdraai-nie-hou-hom-skuins
Argitektuur mik op die ewige, daarom leen sy beginsels hulle nie tot modes en grille nie. -Christopher Wren
argitektuur-mik-op-die-ewige-daarom-leen-sy-beginsels-hulle-nie-tot-modes-grille-nie