Argitektuur is die aangeleerde spel, korrek en manjifiek, van vorms byeengebring in die lig.


argitektuur-is-die-aangeleerde-spel-korrek-manjifiek-van-vorms-byeengebring-in-die-lig
le corbusierargitektuurisdieaangeleerdespelkorrekmanjifiekvanvormsbyeengebringinligargitektuur isis diedie aangeleerdeaangeleerde spelkorrek enen manjifiekvan vormsvorms byeengebringbyeengebring inin diedie ligargitektuur is dieis die aangeleerdedie aangeleerde spelkorrek en manjifiekvan vorms byeengebringvorms byeengebring inbyeengebring in diein die ligargitektuur is die aangeleerdeis die aangeleerde spelvan vorms byeengebring invorms byeengebring in diebyeengebring in die ligargitektuur is die aangeleerde spelvan vorms byeengebring in dievorms byeengebring in die lig

Argitektuur is die werk van nasies. -John Ruskin
argitektuur-is-die-werk-van-nasies
Argitektuur is primêr die kuns van betekenisvolle ruimte, dit wil sê vorme betekenisvol ten opsigte van hul ruimtes. -Claude Bragdon
argitektuur-is-primêr-die-kuns-van-betekenisvolle-ruimte-dit-wil-sê-vorme-betekenisvol-ten-opsigte-van-hul-ruimtes
Die spel is nou die dingWaarmee 'k die koning se gewete dwing. -William Shakespeare
die-spel-is-nou-die-dingwaarmee-'k-die-koning-se-gewete-dwing
Geen argitektuur is so skoon as wat dit eenvoudig is nie. -John Ruskin
geen-argitektuur-is-so-skoon-as-wat-dit-eenvoudig-is-nie