Amin? Hy is net 'n godsverdomde kannibaal. 'n Godsverdomde kannibaal moerskont. Hy sal sy eie ma eet. Jesus! Hy sal sy eie ouma opeet!


amin-hy-is-net-'n-godsverdomde-kannibaal-'n-godsverdomde-kannibaal-moerskont-hy-sal-sy-eie-eet-jesus-hy-sal-sy-eie-ouma-opeet
richard m. nixonaminhyisnet'ngodsverdomdekannibaalgodsverdomdekannibaalmoerskontsalsyeieeetjesusoumaopeethy isis netnet 'nn godsverdomdegodsverdomde kannibaaln godsverdomdegodsverdomde kannibaalkannibaal moerskonthy salsal sysy eieeie mama eethy salsal sysy eieeie oumaouma opeethy is netis net 'nnet 'n godsverdomden godsverdomde kannibaaln godsverdomde kannibaalgodsverdomde kannibaal moerskonthy sal sysal sy eiesy eie maeie ma eethy sal sysal sy eiesy eie oumaeie ouma opeethy is net 'nis net 'n godsverdomdenet 'n godsverdomde kannibaaln godsverdomde kannibaal moerskonthy sal sy eiesal sy eie masy eie ma eethy sal sy eiesal sy eie oumasy eie ouma opeethy is net 'n godsverdomdeis net 'n godsverdomde kannibaalhy sal sy eie masal sy eie ma eethy sal sy eie oumasal sy eie ouma opeet

...net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word.Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan.Afrikaners, bruines of wittes, het geen styl, geen vorm nie, pas so gou aan, krimp so maklik in, eet Amerikaanse steaks of Snoek a la Orly by 'n Franse lughawe sonder om op eie kosse te roem, speel gholf om by gegoede immigrante in tel te wees, aap alles van oorsee na - modes, liedjies - versmaai self maklik hul eie taal. Ons het min styl.Die man wat agter sy eie goed kyk, sal nie sy buurman s'n vat nie.As jy jou werk sleg doen omdat jy jou loon te min beskou, sal jy nooit goeie werk doen nie: want jy sal nooit genoeg loon kry na jou eie sin nie.As jy geen stuk kennis het van die ambag waar jy 'n man voor huur nie, bekyk sy gereedskap. Hy sal nie in jou belang oppassender wees as in sy eie nie.