Ambassadeurs het nie oorlogskepe of infantrie of forte tot hul beskikking nie. Hulle wapens is woorde en geleenthede.


ambassadeurs-het-nie-oorlogskepe-of-infantrie-of-forte-tot-hul-beskikking-nie-hulle-wapens-is-woorde-geleenthede
demosthenesambassadeurshetnieoorlogskepeofinfantriefortetothulbeskikkingniehullewapensiswoordegeleenthedeambassadeurs hethet nienie oorlogskepeforte tottot hulhul beskikkingbeskikking niehulle wapenswapens isis woordewoorde enen geleenthedeambassadeurs het niehet nie oorlogskepeoorlogskepe of infantrieinfantrie of forteforte tot hultot hul beskikkinghul beskikking niehulle wapens iswapens is woordeis woorde enwoorde en geleenthedeambassadeurs het nie oorlogskepenie oorlogskepe of infantrieinfantrie of forte totforte tot hul beskikkingtot hul beskikking niehulle wapens is woordewapens is woorde enis woorde en geleenthedehet nie oorlogskepe of infantrieoorlogskepe of infantrie of forteinfantrie of forte tot hulforte tot hul beskikking niehulle wapens is woorde enwapens is woorde en geleenthede

Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke