Alleen die noodsaak om aan die lewe te bly, dwing 'n mens om handearbeid te doen.


alleen-die-noodsaak-om-aan-die-lewe-te-bly-dwing-'n-mens-om-handearbeid-te-doen
saint thomas aquinasalleendienoodsaakomaanleweteblydwing'nmenshandearbeiddoenalleen diedie noodsaaknoodsaak omom aanaan diedie lewelewe tete blydwing 'nn mensmens omom handearbeidhandearbeid tete doenalleen die noodsaakdie noodsaak omnoodsaak om aanom aan dieaan die lewedie lewe telewe te blydwing 'n mensn mens ommens om handearbeidom handearbeid tehandearbeid te doenalleen die noodsaak omdie noodsaak om aannoodsaak om aan dieom aan die leweaan die lewe tedie lewe te blydwing 'n mens omn mens om handearbeidmens om handearbeid teom handearbeid te doenalleen die noodsaak om aandie noodsaak om aan dienoodsaak om aan die leweom aan die lewe teaan die lewe te blydwing 'n mens om handearbeidn mens om handearbeid temens om handearbeid te doen

Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
elke mens verwerf sy dooddie dood wat alleen joune is en niemand anders s'n nie -George Seferis
elke-mens-verwerf-sy-dooddie-dood-wat-alleen-joune-is-niemand-anders-s'n-nie
Bly spaarsaam opdat jy die vermoë mag behou om vrygewend te bly. -C.J. Langenhoven
bly-spaarsaam-opdat-jy-die-vermoë-mag-behou-om-vrygewend-te-bly
Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een