Afrikaners...ordentlike mense wat mislei is deur hul leiers.


afrikanersordentlike-mense-wat-mislei-is-deur-hul-leiers
nelson mandelaafrikanersordentlikemensewatmisleiisdeurhulleiersafrikanersordentlike mensemense watwat misleimislei isis deurdeur hulhul leiersafrikanersordentlike mense watmense wat misleiwat mislei ismislei is deuris deur huldeur hul leiersafrikanersordentlike mense wat misleimense wat mislei iswat mislei is deurmislei is deur hulis deur hul leiersafrikanersordentlike mense wat mislei ismense wat mislei is deurwat mislei is deur hulmislei is deur hul leiers

Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die