Aan enige boek sonder 'n enkele fout is daar te veel tyd en geld bestee.


aan-enige-boek-sonder-'n-enkele-fout-is-daar-te-veel-tyd-geld-bestee
sir william collinsaanenigeboeksonder'nenkelefoutisdaarteveeltydgeldbesteeaan enigeenige boekboek sondersonder 'nn enkeleenkele foutfout isis daardaar tete veelveel tydtyd enen geldgeld besteeaan enige boekenige boek sonderboek sonder 'nsonder 'n enkelen enkele foutenkele fout isfout is daaris daar tedaar te veelte veel tydveel tyd entyd en gelden geld besteeaan enige boek sonderenige boek sonder 'nboek sonder 'n enkelesonder 'n enkele foutn enkele fout isenkele fout is daarfout is daar teis daar te veeldaar te veel tydte veel tyd enveel tyd en geldtyd en geld besteeaan enige boek sonder 'nenige boek sonder 'n enkeleboek sonder 'n enkele foutsonder 'n enkele fout isn enkele fout is daarenkele fout is daar tefout is daar te veelis daar te veel tyddaar te veel tyd ente veel tyd en geldveel tyd en geld bestee

Tyd is die enigste kritikus sonder ambisie. -John Steinbeck
tyd-is-die-enigste-kritikus-sonder-ambisie
Die enigste tyd wanneer gespaarde geld niks werk is nie, is wanneer jy 'n goedkoop artikel gekoop het. -C.J. Langenhoven
die-enigste-tyd-wanneer-gespaarde-geld-niks-werk-is-nie-is-wanneer-jy-'n-goedkoop-artikel-gekoop-het
Dit is goed om jou in die stof te werp as jy 'n fout begaan het, maar dit is nie goed om daar te bly lê nie. -Francois-René de Chatneaubriand
dit-is-goed-om-jou-in-die-stof-te-werp-as-jy-'n-fout-begaan-het-maar-dit-is-nie-goed-om-daar-te-bly-lê-nie
'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek. -Fliegende Blätter
'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek