Aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was, aan 'n oue of dit 'n goeie wamaker was.


aan-'n-nuwe-wa-kan-jy-of-dit-'n-goeie-skilder-was-aan-'n-oue-of-dit-'n-goeie-wamaker-was
c.j. langenhovenaan'nnuwewakanjyofditgoeieskilderwasaanouewamakerwasaan 'nn nuwenuwe wawa kankan jyjy siendit 'nn goeiegoeie skilderskilder wasaan 'nn ouedit 'nn goeiegoeie wamakerwamaker wasaan 'n nuwen nuwe wanuwe wa kanwa kan jykan jy siensien of ditdit 'n goeien goeie skildergoeie skilder wasaan 'n oueoue of ditdit 'n goeien goeie wamakergoeie wamaker wasaan 'n nuwe wan nuwe wa kannuwe wa kan jywa kan jy sienjy sien of ditsien of dit 'ndit 'n goeie skildern goeie skilder wasn oue of ditoue of dit 'ndit 'n goeie wamakern goeie wamaker wasaan 'n nuwe wa kann nuwe wa kan jynuwe wa kan jy sienkan jy sien of ditjy sien of dit 'nsien of dit 'n goeiedit 'n goeie skilder wasaan 'n oue of ditn oue of dit 'noue of dit 'n goeiedit 'n goeie wamaker was

Die slegte ambagsman beveel sy werk aan; goeie werk beveel sy ambagsman aan. -C.J. Langenhoven
die-slegte-ambagsman-beveel-sy-werk-aan-goeie-werk-beveel-sy-ambagsman-aan
Geld is 'n goeie dienaar as jy weet hoe om dit te gebruik, maar anders is dit 'n slegte meester. -Publilius Syrus
geld-is-'n-goeie-dienaar-as-jy-weet-hoe-om-dit-te-gebruik-maar-anders-is-dit-'n-slegte-meester
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek. -Fliegende Blätter
'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek