'n Taal wat nie 'n kommersiële waarde het nie, sterf.


'n-taal-wat-nie-'n-kommersië-waarde-het-nie-sterf
willie hofmeyr'ntaalwatniekommersilewaardehetniesterfn taaltaal watwat nienie 'nn kommersiëlekommersiële waardewaarde hethet nien taal wattaal wat niewat nie 'nnie 'n kommersiëlen kommersiële waardekommersiële waarde hetwaarde het nien taal wat nietaal wat nie 'nwat nie 'n kommersiëlenie 'n kommersiële waarden kommersiële waarde hetkommersiële waarde het nien taal wat nie 'ntaal wat nie 'n kommersiëlewat nie 'n kommersiële waardenie 'n kommersiële waarde hetn kommersiële waarde het nie

Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
Kritiek kan nooit 'n held skade aandoen nie. Hy het eeue voor waarin sy waarde bepaal kan word, sy eer herstel kan word. -N.P. van Wyk Louw
kritiek-kan-nooit-'n-held-skade-aandoen-nie-hy-het-eeue-voor-waarin-sy-waarde-bepaal-kan-word-sy-eer-herstel-kan-word