'n stad se vorm, helaas, verander vinniger dan 'n mens se hart wat ou posture vaslê.


'n-stad-se-vorm-helaas-verander-vinniger-dan-'n-mens-se-hart-wat-posture-vaslê
peter blum'nstadsevormhelaasverandervinnigerdanmenshartwatposturevaslên stadstad sese vormverander vinnigervinniger dandan 'nn mensmens sese harthart watwat ouou postureposture vaslên stad sestad se vormverander vinniger danvinniger dan 'ndan 'n mensn mens semens se hartse hart wathart wat ouwat ou postureou posture vaslên stad se vormverander vinniger dan 'nvinniger dan 'n mensdan 'n mens sen mens se hartmens se hart watse hart wat ouhart wat ou posturewat ou posture vaslêverander vinniger dan 'n mensvinniger dan 'n mens sedan 'n mens se hartn mens se hart watmens se hart wat ouse hart wat ou posturehart wat ou posture vaslê

Wanneer 'n mens 'n natuurlike styl teenkom, is 'n mens altyd verbaas en verheug, want 'n mens verwag om 'n skrywer te ontmoet en dan vind jy 'n mens. -Blaise Pascal
wanneer-'n-mens-'n-natuurlike-styl-teenkom-is-'n-mens-altyd-verbaas-verheug-want-'n-mens-verwag-om-'n-skrywer-te-ontmoet-dan-vind-jy-'n-mens
Zullen wij, als verstandige mannen, dan dulden dat een ellendige vrijbuiter de gruwelike rassehaat ons in den hart jaag? -M.T. Steyn
zullen-wij-als-verstandige-mannen-dan-dulden-dat-een-ellendige-vrijbuiter-de-gruwelike-rassehaat-ons-in-den-hart-jaag
God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid. -John Masefield
god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
Van die reg wat met ons gebore is, daarvan is, helaas, nooit sprake. -Johann Wolfgang von Goethe
van-die-reg-wat-met-ons-gebore-is-daarvan-is-helaas-nooit-sprake