'n Skrywer bederf alles wat hy te goed wil skryf.


'n-skrywer-bederf-alles-wat-hy-te-goed-wil-skryf
jean de la fontaine'nskrywerbederfalleswathytegoedwilskryfn skrywerskrywer bederfbederf allesalles watwat hyhy tete goedgoed wilwil skryfn skrywer bederfskrywer bederf allesbederf alles watalles wat hywat hy tehy te goedte goed wilgoed wil skryfn skrywer bederf allesskrywer bederf alles watbederf alles wat hyalles wat hy tewat hy te goedhy te goed wilte goed wil skryfn skrywer bederf alles watskrywer bederf alles wat hybederf alles wat hy tealles wat hy te goedwat hy te goed wilhy te goed wil skryf

Vaarwel berou: alles goed is vir my verlore;Boosheid, wees jy my metgesel. -John Milton
vaarwel-berou-alles-goed-is-vir-my-verloreboosheid-wees-jy-my-metgesel
Ek kan nie nié skryf nie. Sedert ek nege was, het ek geweet ek moet 'n skrywer wees. -André P. Brink
ek-kan-nie-é-skryf-nie-sedert-ek-nege-was-het-ek-geweet-ek-moet-'n-skrywer-wees
U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil! -J.H. de la Rey
u-spreek-van-geloof-wat-is-geloof-here-u-wil-nie-my-wil-geskiede-ek-vernietig-my-onder-gods-wil
Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter. -Jan Rabie
afrikaans-word-aangekla-as-vasgekeerde-boelietaal-laat-ons-nou-skryf-om-afrikaans-alles-te-laat-uitsê-oopsing-volledig-van-terroris-tot
Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een. -Uys Krige
jy-wil-as-gevoelige-mens-wat-die-lewe-liefhet-getuig-van-daardie-lewe-van-sy-goed-sy-kwaad-want-dié-is-een