'n Skrywer bederf alles wat hy te goed wil skryf.


'n-skrywer-bederf-alles-wat-hy-te-goed-wil-skryf
jean de la fontaine'nskrywerbederfalleswathytegoedwilskryfn skrywerskrywer bederfbederf allesalles watwat hyhy tete goedgoed wilwil skryfn skrywer bederfskrywer bederf allesbederf alles watalles wat hywat hy tehy te goedte goed wilgoed wil skryfn skrywer bederf allesskrywer bederf alles watbederf alles wat hyalles wat hy tewat hy te goedhy te goed wilte goed wil skryfn skrywer bederf alles watskrywer bederf alles wat hybederf alles wat hy tealles wat hy te goedwat hy te goed wilhy te goed wil skryf

Vaarwel berou: alles goed is vir my verlore;Boosheid, wees jy my metgesel.Ek kan nie nié skryf nie. Sedert ek nege was, het ek geweet ek moet 'n skrywer wees.U spreek van geloof - wat is geloof? Here, U wil, nie my wil, geskiede! Ek vernietig my onder Gods wil!Afrikaans word aangekla as vasgekeerde boelietaal; laat ons nou skryf om Afrikaans alles te laat uitsê, oopsing, volledig van terroris tot vryheidsvegter.Jy wil as gevoelige mens wat die lewe liefhet, getuig van daardie lewe, van sy goed en sy kwaad, want dié is een.In party opsigte is die lewe soos die Oranjerivier wanner hy in volle vloed verbyjaag. Hy is vol blikke en takke en goeters, daar's 'n dooie donkie in of 'n skaap of 'n aasvoël of 'n jakkals en dit stroom alles verby en die ou rivier bly geel en troebel en onstuimig. Maar die skrywer of digter neem 'n deel van daai stroom en hy verstil hom tot 'n poel wat kalm en helder en deurskynend is en wat die son en die hemel en die sterre weerkaats.