'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Die wat hy nie wegja nie loop weg.


'n-presiese-baas-hou-nie-nalatige-knegte-lank-nie-die-wat-hy-nie-wegja-nie-loop-weg
c.j. langenhoven'npresiesebaashounienalatigeknegtelankniediewathywegjaloopwegn presiesepresiese baasbaas houhou nienie nalatigenalatige knegteknegte lanklank niedie watwat hyhy nienie wegjawegja nienie looploop wegn presiese baaspresiese baas houbaas hou niehou nie nalatigenie nalatige knegtenalatige knegte lankknegte lank niedie wat hywat hy niehy nie wegjanie wegja niewegja nie loopnie loop wegn presiese baas houpresiese baas hou niebaas hou nie nalatigehou nie nalatige knegtenie nalatige knegte lanknalatige knegte lank niedie wat hy niewat hy nie wegjahy nie wegja nienie wegja nie loopwegja nie loop wegn presiese baas hou niepresiese baas hou nie nalatigebaas hou nie nalatige knegtehou nie nalatige knegte lanknie nalatige knegte lank niedie wat hy nie wegjawat hy nie wegja niehy nie wegja nie loopnie wegja nie loop weg

...dat hy wat teen die onsterflikes veg, nie baie lank leef nie... -Homerus
dat-hy-wat-teen-die-onsterflikes-veg-nie-baie-lank-leef-nie
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil. -Die Bybel
neem-hierdie-lydensbeker-van-my-af-weg-moet-nogtans-nie-doen-wat-ek-wil-nie-maar-wat-u-wil
Die arm man is nie baas van homself nie. -Plato
die-arm-man-is-nie-baas-van-homself-nie
Ons vergeef die skenker nie heeltemal nie. Die hand wat ons voed loop in 'n mate gevaar om gebyt te word. -Ralph Waldo Emerson
ons-vergeef-die-skenker-nie-heeltemal-nie-die-hand-wat-ons-voed-loop-in-'n-mate-gevaar-om-gebyt-te-word