'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek.


'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek
fliegende blätter'nontwikkeldegeesbeoordeelboeknienetaandiegedagteswatditbevatniemaarookdiéopwekn ontwikkeldeontwikkelde geesgees beoordeelbeoordeel 'nn boekboek nienie netnet aanaan diedie gedagtesgedagtes watwat ditdit bevatbevat niemaar ookook aanaan diédié watwat ditdit opwekn ontwikkelde geesontwikkelde gees beoordeelgees beoordeel 'nbeoordeel 'n boekn boek nieboek nie netnie net aannet aan dieaan die gedagtesdie gedagtes watgedagtes wat ditwat dit bevatdit bevat niemaar ook aanook aan diéaan dié watdié wat ditwat dit opwekn ontwikkelde gees beoordeelontwikkelde gees beoordeel 'ngees beoordeel 'n boekbeoordeel 'n boek nien boek nie netboek nie net aannie net aan dienet aan die gedagtesaan die gedagtes watdie gedagtes wat ditgedagtes wat dit bevatwat dit bevat niemaar ook aan diéook aan dié wataan dié wat ditdié wat dit opwekn ontwikkelde gees beoordeel 'nontwikkelde gees beoordeel 'n boekgees beoordeel 'n boek niebeoordeel 'n boek nie netn boek nie net aanboek nie net aan dienie net aan die gedagtesnet aan die gedagtes wataan die gedagtes wat ditdie gedagtes wat dit bevatgedagtes wat dit bevat niemaar ook aan dié watook aan dié wat ditaan dié wat dit opwek

Dit is net 'n dwaas of 'n filoloog wat Afrikaans sou wou bespreek sonder om ook aan Afrikaner-nasionalisme te dink. -Alan Paton
dit-is-net-'n-dwaas-of-'n-filoloog-wat-afrikaans-sou-wou-bespreek-sonder-om-ook-aan-afrikaner-nasionalisme-te-dink
Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
Boeke is die nalatenskap van 'n groot gees aan die mensheid, wat van geslag tot geslag oorgelewer word as geskenke aan die ongeborenes. -Joseph Addison
boeke-is-die-nalatenskap-van-'n-groot-gees-aan-die-mensheid-wat-van-geslag-tot-geslag-oorgelewer-word-as-geskenke-aan-die-ongeborenes
Jy eet aan jou eie tafel lekker omdat jy weet hoe dit in die kombuis toegaan. Aan die vreemde, omdat jy dit nie weet nie. -C.J. Langenhoven
jy-eet-aan-jou-eie-tafel-lekker-omdat-jy-weet-hoe-dit-in-die-kombuis-toegaan-aan-die-vreemde-omdat-jy-dit-nie-weet-nie