'n Mens moet geld in jou kop hê en nie in jou hart nie.


'n-mens-moet-geld-in-jou-kop-hê-nie-in-jou-hart-nie
jonathan swift'nmensmoetgeldinjoukopniehartnien mensmens moetmoet geldgeld inin joujou kopkop hêen nienie inin joujou harthart nien mens moetmens moet geldmoet geld ingeld in jouin jou kopjou kop hêkop hê enhê en nieen nie innie in jouin jou hartjou hart nien mens moet geldmens moet geld inmoet geld in jougeld in jou kopin jou kop hêjou kop hê enkop hê en niehê en nie inen nie in jounie in jou hartin jou hart nien mens moet geld inmens moet geld in joumoet geld in jou kopgeld in jou kop hêin jou kop hê enjou kop hê en niekop hê en nie inhê en nie in jouen nie in jou hartnie in jou hart nie

Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk. -T.S. Eliot
om-in-jou-hart-te-kyk-skryf-is-nie-genoeg-nie-jy-moet-in-die-serebrale-korteks-spysverteringskanaal-kyk
Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. -Die Bybel
waar-jou-skat-is-daar-sal-jou-hart-ook-wees
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Nog 'n goeie ding oor armoede is dat jou kinders jou nie op 70 wetlik kranksinnig sal laat verklaar om beheer oor jou boedel te verkry nie. -Woody Allen
nog-'n-goeie-ding-oor-armoede-is-dat-jou-kinders-jou-nie-op-70-wetlik-kranksinnig-sal-laat-verklaar-om-beheer-oor-jou-boedel-te-verkry-nie