'n Mens kan die son en die dood nie vol in die oë kyk nie.


'n-mens-kan-die-die-dood-nie-vol-in-die-oë-kyk-nie
francois de la rochefoucauld'nmenskandiedoodnievolinokyknien mensmens kankan diedie sonen diedie dooddood nienie volvol inin diedie oëoë kykkyk nien mens kanmens kan diekan die sondie son enson en dieen die dooddie dood niedood nie volnie vol invol in diein die oëdie oë kykoë kyk nien mens kan diemens kan die sonkan die son endie son en dieson en die dooden die dood niedie dood nie voldood nie vol innie vol in dievol in die oëin die oë kykdie oë kyk nien mens kan die sonmens kan die son enkan die son en diedie son en die doodson en die dood nieen die dood nie voldie dood nie vol indood nie vol in dienie vol in die oëvol in die oë kykin die oë kyk nie

'n Boek is 'n spieël waarin jy kyk. As 'n aap daarin kyk, kan jy nie verwag 'n engel moet terugkyk nie. -Blaise Pascal
'n-boek-is-'n-spieël-waarin-jy-kyk-as-'n-aap-daarin-kyk-kan-jy-nie-verwag-'n-engel-moet-terugkyk-nie
Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk. -T.S. Eliot
om-in-jou-hart-te-kyk-skryf-is-nie-genoeg-nie-jy-moet-in-die-serebrale-korteks-spysverteringskanaal-kyk
Die hele geskiedenis is vol onmoontlikhede en dwaashede wat werklikhede word. Niemand kan die getye van die wêreldgeskiedenis beïnvloed wat nie self oor geesdriftige mistisisme beskik nie. -Benito Mussolini
die-hele-geskiedenis-is-vol-onmoontlikhede-dwaashede-wat-werklikhede-word-niemand-kan-die-getye-van-die-wêreldgeskiedenis-beïnvloed-wat-nie-self
Om te luister na 'n gesprek wat vol vloekwoorde is, is net soos om te kou aan 'n mondvol koring wat vol klippe is. -C.J. Langenhoven
om-te-luister-na-'n-gesprek-wat-vol-vloekwoorde-is-is-net-soos-om-te-kou-aan-'n-mondvol-koring-wat-vol-klippe-is
Die mens wat nie goeie boeke lees nie, het geen voordeel bo die mens wat nie kan lees nie. -Mark Twain
die-mens-wat-nie-goeie-boeke-lees-nie-het-geen-voordeel-bo-die-mens-wat-nie-kan-lees-nie