'n Man wat oor homself baas is, is nooit die kneg van 'n ander nie.


'n-man-wat-oor-homself-baas-is-is-nooit-die-kneg-van-'n-ander-nie
c.j. langenhoven'nmanwatoorhomselfbaasisisnooitdieknegvanandernien manman watwat oorhomself baasbaas isis nooitnooit diedie knegkneg vanvan 'nander nien man watman wat oorwat oor homselfoor homself baashomself baas isis nooit dienooit die knegdie kneg vankneg van 'nvan 'n andern ander nien man wat oorman wat oor homselfwat oor homself baasoor homself baas isis nooit die knegnooit die kneg vandie kneg van 'nkneg van 'n andervan 'n ander nien man wat oor homselfman wat oor homself baaswat oor homself baas isis nooit die kneg vannooit die kneg van 'ndie kneg van 'n anderkneg van 'n ander nie

Die arm man is nie baas van homself nie. -Plato
die-arm-man-is-nie-baas-van-homself-nie
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Die man wat ál dae lekker kos het, eet nooit lekker nie; en die man wat heeljaar vakansie hou, het geen één rusdag nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ál-dae-lekker-kos-het-eet-nooit-lekker-nie-die-man-wat-heeljaar-vakansie-hou-het-geen-één-rusdag-nie
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Op die ou end werk die vlytige man vir homself, die luiaard vir 'n ander. -C.J. Langenhoven
op-die-end-werk-die-vlytige-man-vir-homself-die-luiaard-vir-'n-ander