'n Man met 'n suur gesig behoort nie 'n winkel te begin nie.


'n-man-met-'n-suur-gesig-behoort-nie-'n-winkel-te-begin-nie
spreekwoorde'nmanmetsuurgesigbehoortniewinkeltebeginnien manman metmet 'nn suursuur gesiggesig behoortbehoort nienie 'nn winkelwinkel tete beginbegin nien man metman met 'nmet 'n suurn suur gesigsuur gesig behoortgesig behoort niebehoort nie 'nnie 'n winkeln winkel tewinkel te beginte begin nien man met 'nman met 'n suurmet 'n suur gesign suur gesig behoortsuur gesig behoort niegesig behoort nie 'nbehoort nie 'n winkelnie 'n winkel ten winkel te beginwinkel te begin nien man met 'n suurman met 'n suur gesigmet 'n suur gesig behoortn suur gesig behoort niesuur gesig behoort nie 'ngesig behoort nie 'n winkelbehoort nie 'n winkel tenie 'n winkel te beginn winkel te begin nie

Ek sê nie al die suur mense is fariseërs nie. Maar naastenby al die fariseërs is suur. In alle geval, solank as hulle onthou om fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning. -C.J. Langenhoven
ek-sê-nie-al-die-suur-mense-is-fariseërs-nie-maar-naastenby-al-die-fariseërs-is-suur-in-alle-geval-solank-as-hulle-onthou-om-fariseërs-te-wees
'n Man wat nog nooit self iets bymekaar gemaak het nie, het altyd slim planne hoedat 'n ander sy geld behoort te gebruik wat daarvoor gewerk het. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-nog-nooit-self-iets-bymekaar-gemaak-het-nie-het-altyd-slim-planne-hoedat-'n-ander-sy-geld-behoort-te-gebruik-wat-daarvoor-gewerk-het
Doen wat reg is en jy sal baie stampe kry, maar nie in jou gesig nie. -C.J. Langenhoven
doen-wat-reg-is-jy-sal-baie-stampe-kry-maar-nie-in-jou-gesig-nie
Met 'n man wat met homself tevrede is, is niemand anders tevrede nie. -C.J. Langenhoven
met-'n-man-wat-met-homself-tevrede-is-is-niemand-anders-tevrede-nie
Ek is liewer 'n arm man wat in 'n solder woon met baie boeke as 'n koning wat nie lief is vir lees nie. -Thomas Babington Macaulay
ek-is-liewer-'n-arm-man-wat-in-'n-solder-woon-met-baie-boeke-as-'n-koning-wat-nie-lief-is-vir-lees-nie