'n Kritikus is 'n man sonder bene wat jou leer om te hardloop.


'n-kritikus-is-'n-man-sonder-bene-wat-jou-leer-om-te-hardloop
channing pollock'nkritikusismansonderbenewatjouleeromtehardloopn kritikuskritikus isis 'nn manman sondersonder benebene watwat joujou leerleer omom tete hardloopn kritikus iskritikus is 'nis 'n mann man sonderman sonder benesonder bene watbene wat jouwat jou leerjou leer omleer om teom te hardloopn kritikus is 'nkritikus is 'n manis 'n man sondern man sonder beneman sonder bene watsonder bene wat joubene wat jou leerwat jou leer omjou leer om teleer om te hardloopn kritikus is 'n mankritikus is 'n man sonderis 'n man sonder benen man sonder bene watman sonder bene wat jousonder bene wat jou leerbene wat jou leer omwat jou leer om tejou leer om te hardloop

Uit baie kritiek leer 'n mens die kritikus beter ken as die wat gekritiseer word. -Fliegende Blätter
uit-baie-kritiek-leer-'n-mens-die-kritikus-beter-ken-as-die-wat-gekritiseer-word
Tyd is die enigste kritikus sonder ambisie. -John Steinbeck
tyd-is-die-enigste-kritikus-sonder-ambisie
Help jou swakke mededinger op die bene bly. As hy tot niet gaan, kom daar straks 'n sterke in sy plek. -C.J. Langenhoven
help-jou-swakke-mededinger-op-die-bene-bly-as-hy-tot-niet-gaan-kom-daar-straks-'n-sterke-in-sy-plek
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees
Maak vir die man wat nie omgee nie goeie werk. Die man wat omgee sal dit by hom sien en ook by jou kom bestel. -C.J. Langenhoven
maak-vir-die-man-wat-nie-omgee-nie-goeie-werk-die-man-wat-omgee-sal-dit-by-hom-ook-by-jou-kom-bestel
Niemand het nog ooit opreg gebid sonder om iets te leer nie. -Ralph Waldo Emerson
niemand-het-nog-ooit-opreg-gebid-sonder-om-iets-te-leer-nie