'n Kritikus is 'n klok by 'n spooroorgang wat luid en tervergeefs klinkel terwyl die trein verbyry.


'n-kritikus-is-'n-klok-by-'n-spooroorgang-wat-luid-tervergeefs-klinkel-terwyl-die-trein-verbyry
christopher morley'nkritikusisklokbyspooroorgangwatluidtervergeefsklinkelterwyldietreinverbyryn kritikuskritikus isis 'nn klokklok byby 'nn spooroorgangspooroorgang watwat luidluid enen tervergeefstervergeefs klinkelklinkel terwylterwyl diedie treintrein verbyryn kritikus iskritikus is 'nis 'n klokn klok byklok by 'nby 'n spooroorgangn spooroorgang watspooroorgang wat luidwat luid enluid en tervergeefsen tervergeefs klinkeltervergeefs klinkel terwylklinkel terwyl dieterwyl die treindie trein verbyryn kritikus is 'nkritikus is 'n klokis 'n klok byn klok by 'nklok by 'n spooroorgangby 'n spooroorgang watn spooroorgang wat luidspooroorgang wat luid enwat luid en tervergeefsluid en tervergeefs klinkelen tervergeefs klinkel terwyltervergeefs klinkel terwyl dieklinkel terwyl die treinterwyl die trein verbyryn kritikus is 'n klokkritikus is 'n klok byis 'n klok by 'nn klok by 'n spooroorgangklok by 'n spooroorgang watby 'n spooroorgang wat luidn spooroorgang wat luid enspooroorgang wat luid en tervergeefswat luid en tervergeefs klinkelluid en tervergeefs klinkel terwylen tervergeefs klinkel terwyl dietervergeefs klinkel terwyl die treinklinkel terwyl die trein verbyry

'n Drama-kritikus is 'n persoon wat 'n dramaturg verras deur hom mee te deel wat hy bedoel het. -Wilson Mizner
'n-drama-kritikus-is-'n-persoon-wat-'n-dramaturg-verras-deur-hom-mee-te-deel-wat-hy-bedoel-het
'n Kritikus is 'n man sonder bene wat jou leer om te hardloop. -Channing Pollock
'n-kritikus-is-'n-man-sonder-bene-wat-jou-leer-om-te-hardloop
'n Goeie kritikus is iemand wat die avonture van sy gees tussen meesterstukke plaas. -Anatole France
'n-goeie-kritikus-is-iemand-wat-die-avonture-van-sy-gees-tussen-meesterstukke-plaas
Uit baie kritiek leer 'n mens die kritikus beter ken as die wat gekritiseer word. -Fliegende Blätter
uit-baie-kritiek-leer-'n-mens-die-kritikus-beter-ken-as-die-wat-gekritiseer-word
Tyd is die enigste kritikus sonder ambisie. -John Steinbeck
tyd-is-die-enigste-kritikus-sonder-ambisie