'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks; daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet; dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartsog.


'n-hond-wat-lewe-is-beter-as-'n-leeu-wat-dood-is-die-wat-lewe-weet-hulle-sal-doodgaan-maar-die-dooies-weet-niks-daar-wag-vir-hulle-niks-meer-nie
die bybel'nhondwatleweisbeterasleeudoodisdieweethullesaldoodgaanmaardiedooiesniksdaarwagvirniksmeernievergeetditklaarmetliefdehaathartsogn hondhond watwat leweis beterbeter asas 'nn leeuleeu watwat dooddood isdie watwat leweweet hullehulle salsal doodgaanmaar diedie dooiesdooies weetweet niksdaar wagwag virvir hullehulle niksniks meermeer niehulle isis vergeetdit isis klaarklaar metmet hullehulle liefdehulle haathaat enen hullehulle hartsogn hond wathond wat leweis beter asbeter as 'nas 'n leeun leeu watleeu wat doodwat dood isdie wat leweweet hulle salhulle sal doodgaanmaar die dooiesdie dooies weetdooies weet niksdaar wag virwag vir hullevir hulle nikshulle niks meerniks meer niehulle is vergeetdit is klaaris klaar metklaar met hullemet hulle liefdehulle haat enhaat en hulleen hulle hartsog

Daardie mense my vriende? Hulle is nie my vriende nie! Hulle is my gereedskap en as ek met hulle klaar is, gooi ek hulle weg! -Cecil John Rhodes
daardie-mense-my-vriende-hulle-is-nie-my-vriende-nie-hulle-is-my-gereedskap-as-ek-met-hulle-klaar-is-gooi-ek-hulle-weg
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Diere het hierdie voordele bo die mens: hulle het geen teoloë om hulle te onderrig nie, hul begrafnisse kos hulle niks nie, en niemand begin regsgedinge oor hul testamente nie. -Voltaire
diere-het-hierdie-voordele-bo-die-mens-hulle-het-geen-teoloë-om-hulle-te-onderrig-nie-hul-begrafnisse-kos-hulle-niks-nie-niemand-begin-regsgedinge