'n Enkele dood is is tragedie, 'n miljoen sterftes 'n statistiek.


'n-enkele-dood-is-is-tragedie-'n-miljoen-sterftes-'n-statistiek
joseph stalin'nenkeledoodistragediemiljoensterftesstatistiekn enkeleenkele dooddood isis isis tragedien miljoenmiljoen sterftessterftes 'nn statistiekn enkele doodenkele dood isdood is isis is tragedien miljoen sterftesmiljoen sterftes 'nsterftes 'n statistiekn enkele dood isenkele dood is isdood is is tragedien miljoen sterftes 'nmiljoen sterftes 'n statistiekn enkele dood is isenkele dood is is tragedien miljoen sterftes 'n statistiek

Diplomate is mense wat die jongste staatsberigte enkele ure voor die ander mense ontvang en enkele dae later begryp. -Ernst Hohenemser
diplomate-is-mense-wat-die-jongste-staatsberigte-enkele-ure-voor-die-ander-mense-ontvang-enkele-dae-later-begryp
Elke oomblik sterf daar 'n ding, 'n persoon wat 'n mens nooit weer sal sien nie. Die lewe is 'n reeks sterftes. -Francois-René de Chatneaubriand
elke-oomblik-sterf-daar-'n-ding-'n-persoon-wat-'n-mens-nooit-weer-sal-nie-die-lewe-is-'n-reeks-sterftes
Die bestemming van die tragedie is om ons vatbaarheid vir medelye te vergroot. -Gotthold Ephraim Lessing
die-bestemming-van-die-tragedie-is-om-ons-vatbaarheid-vir-medelye-te-vergroot
Aan enige boek sonder 'n enkele fout is daar te veel tyd en geld bestee. -Sir William Collins
aan-enige-boek-sonder-'n-enkele-fout-is-daar-te-veel-tyd-geld-bestee
Geen enkele berou is so smartlik soos vergeefse berou. -Charles Dickens
geen-enkele-berou-is-so-smartlik-soos-vergeefse-berou