'n Eerbare dood is beter as 'n oneerbare lewe.


'n-eerbare-dood-is-beter-as-'n-oneerbare-lewe
cornelius tacitus'neerbaredoodisbeterasoneerbarelewen eerbareeerbare dooddood isis beterbeter asas 'nn oneerbareoneerbare lewen eerbare doodeerbare dood isdood is beteris beter asbeter as 'nas 'n oneerbaren oneerbare lewen eerbare dood iseerbare dood is beterdood is beter asis beter as 'nbeter as 'n oneerbareas 'n oneerbare lewen eerbare dood is betereerbare dood is beter asdood is beter as 'nis beter as 'n oneerbarebeter as 'n oneerbare lewe

'n Hond wat lewe, is beter as 'n leeu wat dood is. Die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks; daar wag vir hulle niks meer nie, hulle is vergeet; dit is klaar met hulle liefde, hulle haat en hulle hartsog.Wie weet of lewe dood, of dood lewe is...Slaap is goed, dood is beter, maar die beste is om nie gebore te word nie.Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe.Dis nie soseer 'n lewe as 'n prys of 'n geldeenheid. Dit is iets waarmee ek betaal sodat ek kan skryf...Ek betaal en ek verkoop: dit is my lewe. Verkoop my lewe, verkoop die lewe van hulle rondom my...'n Lewe sonder eer; verraad sonder beperkings; belydenis sonder einde.As digter skryf ek 'n taal wat, gesien in die lig van wat alles aangespreek moet word, nie meer saak maak nie, binne 'n letterkunde waarvan die dak afgewaai het. Dit pla nie...Die wind is baie beter as die verstikkende noutes van die literêre politiek se gange. As joernalis kon ek uiteindelik net 'n oor vind in Engels, en die Afrikaanse deel van die nuwe, verfoeide SAUK. Buite die ghetto wat Afrikaans vir baie is, het jy met blydskap gespreksgenote gekry waarvan baie Afrikaans praat, waar ander weer 'n ma of Afrikaanse oupa het. As Suid-Afrikaner het ek vir die eerste keer vry gevoel om nou 'n eerbare bedeling vir myself en my gesin te begin.