'n Eerbare dood is beter as 'n oneerbare lewe.


'n-eerbare-dood-is-beter-as-'n-oneerbare-lewe
cornelius tacitus'neerbaredoodisbeterasoneerbarelewen eerbareeerbare dooddood isis beterbeter asas 'nn oneerbareoneerbare lewen eerbare doodeerbare dood isdood is beteris beter asbeter as 'nas 'n oneerbaren oneerbare lewen eerbare dood iseerbare dood is beterdood is beter asis beter as 'nbeter as 'n oneerbareas 'n oneerbare lewen eerbare dood is betereerbare dood is beter asdood is beter as 'nis beter as 'n oneerbarebeter as 'n oneerbare lewe

Wie weet of lewe dood, of dood lewe is... -Aristophanes
wie-weet-of-lewe-dood-of-dood-lewe-is
Slaap is goed, dood is beter, maar die beste is om nie gebore te word nie. -Heinrich Heine
slaap-is-goed-dood-is-beter-maar-die-beste-is-om-nie-gebore-te-word-nie
Baie mense is reeds dood voorat hulle begin lewe. -Seneca
baie-mense-is-reeds-dood-voorat-hulle-begin-lewe