'n Dokter kan sy foute begrawe, maar 'n argitek kan net sy kliënte raad gee om wingerdstokke te plant.


'n-dokter-kan-sy-foute-begrawe-maar-'n-argitek-kan-net-sy-kliënte-raad-gee-om-wingerdstokke-te-plant
frank lloyd wright'ndokterkansyfoutebegrawemaarargiteknetklinteraadgeeomwingerdstokketeplantn dokterdokter kankan sysy foutefoute begrawemaar 'nn argitekargitek kankan netnet sysy kliëntekliënte raadraad geegee omom wingerdstokkewingerdstokke tete plantn dokter kandokter kan sykan sy foutesy foute begrawemaar 'n argitekn argitek kanargitek kan netkan net synet sy kliëntesy kliënte raadkliënte raad geeraad gee omgee om wingerdstokkeom wingerdstokke tewingerdstokke te plantn dokter kan sydokter kan sy foutekan sy foute begrawemaar 'n argitek kann argitek kan netargitek kan net sykan net sy kliëntenet sy kliënte raadsy kliënte raad geekliënte raad gee omraad gee om wingerdstokkegee om wingerdstokke teom wingerdstokke te plantn dokter kan sy foutedokter kan sy foute begrawemaar 'n argitek kan netn argitek kan net syargitek kan net sy kliëntekan net sy kliënte raadnet sy kliënte raad geesy kliënte raad gee omkliënte raad gee om wingerdstokkeraad gee om wingerdstokke tegee om wingerdstokke te plant

Raad wat nie verander kan word nie, is slegte raad. -Publilius Syrus
raad-wat-nie-verander-kan-word-nie-is-slegte-raad
Jy kan gee sonder om lief te he, maar jy kan nie liefhe sonder om te gee nie. -Amy Carmichael
jy-kan-gee-sonder-om-lief-te-he-maar-jy-kan-nie-liefhe-sonder-om-te-gee-nie
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Die man wat ek na soek, is nie die wat die minste foute maak nie, maar die wat die meeste foute regmaak. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-ek-na-soek-is-nie-die-wat-die-minste-foute-maak-nie-maar-die-wat-die-meeste-foute-regmaak