'n Diplomaat moet soveel moontlik luister en so min moontlik sê.


'n-diplomaat-moet-soveel-moontlik-luister-so-min-moontlik-sê
klemens metternich'ndiplomaatmoetsoveelmoontlikluistersominn diplomaatdiplomaat moetmoet soveelsoveel moontlikmoontlik luisterluister enen soso minmin moontlikmoontlik sên diplomaat moetdiplomaat moet soveelmoet soveel moontliksoveel moontlik luistermoontlik luister enluister en soen so minso min moontlikmin moontlik sên diplomaat moet soveeldiplomaat moet soveel moontlikmoet soveel moontlik luistersoveel moontlik luister enmoontlik luister en soluister en so minen so min moontlikso min moontlik sên diplomaat moet soveel moontlikdiplomaat moet soveel moontlik luistermoet soveel moontlik luister ensoveel moontlik luister en somoontlik luister en so minluister en so min moontliken so min moontlik sê

Eerlike diplomasie is net so min moontlik soos droë water of hout yster. -Joseph Stalin
eerlike-diplomasie-is-net-so-min-moontlik-soos-droë-water-of-hout-yster
Kry iets om te sê en sê dit so duidelik as moontlik. -Matthew Arnold
kry-iets-om-te-sê-sê-dit-so-duidelik-as-moontlik
Dit is moontlik dat dit is soos om na die lughawe van Parys te gaan en te dink jy het Frankryk gesien. -Bruce Greyson
dit-is-moontlik-dat-dit-is-soos-om-na-die-lughawe-van-parys-te-gaan-te-dink-jy-het-frankryk-gesien
Die mens se kapasiteit vir geregtigheid maak demokrasie moontlik, maar sy neiging tot ongeregtigheid maak demokrasie noodsaaklik. -Reinhold Niebuhr
die-mens-se-kapasiteit-vir-geregtigheid-maak-demokrasie-moontlik-maar-sy-neiging-tot-ongeregtigheid-maak-demokrasie-noodsaaklik
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag