'n Boek is 'n spieël waarin jy kyk. As 'n aap daarin kyk, kan jy nie verwag 'n engel moet terugkyk nie.


'n-boek-is-'n-spieël-waarin-jy-kyk-as-'n-aap-daarin-kyk-kan-jy-nie-verwag-'n-engel-moet-terugkyk-nie
blaise pascal'nboekisspielwaarinjykykasaapdaarinkykkannieverwagengelmoetterugkyknien boekboek isis 'nn spieëlspieël waarinwaarin jyjy kykas 'nn aapaap daarindaarin kykkan jyjy nienie verwagverwag 'nn engelengel moetmoet terugkykterugkyk nien boek isboek is 'nis 'n spieëln spieël waarinspieël waarin jywaarin jy kykas 'n aapn aap daarinaap daarin kykkan jy niejy nie verwagnie verwag 'nverwag 'n engeln engel moetengel moet terugkykmoet terugkyk nien boek is 'nboek is 'n spieëlis 'n spieël waarinn spieël waarin jyspieël waarin jy kykas 'n aap daarinn aap daarin kykkan jy nie verwagjy nie verwag 'nnie verwag 'n engelverwag 'n engel moetn engel moet terugkykengel moet terugkyk nien boek is 'n spieëlboek is 'n spieël waarinis 'n spieël waarin jyn spieël waarin jy kykas 'n aap daarin kykkan jy nie verwag 'njy nie verwag 'n engelnie verwag 'n engel moetverwag 'n engel moet terugkykn engel moet terugkyk nie

Om in jou hart te kyk en skryf, is nie genoeg nie. Jy moet in die serebrale korteks en spysverteringskanaal kyk. -T.S. Eliot
om-in-jou-hart-te-kyk-skryf-is-nie-genoeg-nie-jy-moet-in-die-serebrale-korteks-spysverteringskanaal-kyk
Wie liefde verwar met sinnelikheid, sien 'n engel aan vir 'n aap. -C.J. Langenhoven
wie-liefde-verwar-met-sinnelikheid-'n-engel-aan-vir-'n-aap
Die man wat agter sy eie goed kyk, sal nie sy buurman s'n vat nie. -C.J. Langenhoven
die-man-wat-agter-sy-eie-goed-kyk-sal-nie-sy-buurman-s'n-vat-nie
Moenie by die huis rondlê en jou knegte werk toe stuur nie. As jy vir jou eie belange traag is, hoe kan jy verwag dat hulle vir 'n ander s'n ywerig moet wees? -C.J. Langenhoven
moenie-by-die-huis-rondlê-jou-knegte-werk-toe-stuur-nie-as-jy-vir-jou-eie-belange-traag-is-hoe-kan-jy-verwag-dat-hulle-vir-'n-ander-s'n-ywerig-moet