'n Berouvolle skulderkentenis kom baie na aan onskuld.


'n-berouvolle-skulderkentenis-kom-baie-na-aan-onskuld
spreekwoorde'nberouvolleskulderkenteniskombaienaaanonskuldn berouvolleberouvolle skulderkentenisskulderkentenis komkom baiebaie nana aanaan onskuldn berouvolle skulderkentenisberouvolle skulderkentenis komskulderkentenis kom baiekom baie nabaie na aanna aan onskuldn berouvolle skulderkentenis komberouvolle skulderkentenis kom baieskulderkentenis kom baie nakom baie na aanbaie na aan onskuldn berouvolle skulderkentenis kom baieberouvolle skulderkentenis kom baie naskulderkentenis kom baie na aankom baie na aan onskuld

Die Walliesers en die Afrikaners het baie gemeen - albei leef te na aan die Engelse en te ver van God. -Paul Moorcraft
die-walliesers-die-afrikaners-het-baie-gemeen-albei-leef-te-na-aan-die-engelse-te-ver-van-god
Die goedkoopste manier om aan jou lewensmiddel te kom is om daarvoor te werk. Die duurste is om dit te steel. -C.J. Langenhoven
die-goedkoopste-manier-om-aan-jou-lewensmiddel-te-kom-is-om-daarvoor-te-werk-die-duurste-is-om-dit-te-steel
Maar tussen hakies wil ek net dit opmerk: baie van ons voorouers het stoomharte by die ossewaens gehad; baie van ons het remskoenharte by die stoomwaens. -C.J. Langenhoven
maar-tussen-hakies-wil-ek-net-dit-opmerk-baie-van-ons-voorouers-het-stoomharte-by-die-ossewaens-gehad-baie-van-ons-het-remskoenharte-by-die