'n Akteur is 'n ou wat as jy nie oor hom praat nie, nie luister nie.


'n-akteur-is-'n-wat-as-jy-nie-oor-hom-praat-nie-nie-luister-nie
marlon brando'nakteuriswatasjynieoorhompraatnieluisternien akteurakteur isis 'nou watwat asas jyjy nienie oorhom praatpraat nienie luisterluister nien akteur isakteur is 'nis 'n oun ou watou wat aswat as jyas jy niejy nie oornie oor homoor hom praathom praat nienie luister nien akteur is 'nakteur is 'n ouis 'n ou watn ou wat asou wat as jywat as jy nieas jy nie oorjy nie oor homnie oor hom praatoor hom praat nien akteur is 'n ouakteur is 'n ou watis 'n ou wat asn ou wat as jyou wat as jy niewat as jy nie ooras jy nie oor homjy nie oor hom praatnie oor hom praat nie

Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie
Ek skryf nie oor mense nie, maar oor hul maniere, nie oor enkelinge nie, maar oor 'n groep. -Henry Fielding
ek-skryf-nie-oor-mense-nie-maar-oor-hul-maniere-nie-oor-enkelinge-nie-maar-oor-'n-groep
Moenie skryf om te preek nie. Jy weet nie of die man nie miskien self meer besorg is oor sy siel as jy oor joue en syne saam nie. -C.J. Langenhoven
moenie-skryf-om-te-preek-nie-jy-weet-nie-of-die-man-nie-miskien-self-meer-besorg-is-oor-sy-siel-as-jy-oor-joue-syne-saam-nie
Op die tafel lê die skamel beursievan 'n hardwerkende vrouen op hom sit 'n mot.Ek weet nie wat hy van ekonomieaf weet nie maar ek dinkdie wete wat hom gestuur hetom verskoning daarvoor te vra is God. -Sheila Cussons
op-die-tafel-lê-die-skamel-beursievan-'n-hardwerkende-vrouen-op-hom-sit-'n-ek-weet-nie-wat-hy-van-ekonomieaf-weet-nie-maar-ek-dinkdie-wete-wat-hom
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê